etwinning
etwinning
Friendship via English

Grupa wiekowa: 6-10 lat

Język komunikacji: angielski

Kraje partnerskie: Francja, Turcja, Hiszpania, Rumunia i Polska J

Szkoły biorące udział: 11

Czas trwania projektu: luty - maj 2021

Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie języka angielskiego, a także zwiększenie zainteresowania i uczestnictwa uczniów w języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie będą ze sobą współdziałać, co zwiększy pewność siebie i kreatywność. Włączenie narzędzi Web 2.0 i nowych technik nauczania będzie również ważne, a wszystko to pomoże zintegrować technologię z lekcjami języka angielskiego. Interakcja z przyjaciółmi z innych krajów i przyjemne zajęcia po angielsku sprawią, że wszyscy uczestnicy będą szczęśliwi. Ten projekt będzie dla studentów magiczną podróżą :)