Bartosz Kowalski laureatem II stopnia ogólnopolskiego konkursu Instalogik

Bartosz Kowalski laureatem II stopnia ogólnopolskiego konkursu Instalogik
Miło nam poinformować o sukcesie ucznia naszej szkoły. Bartosz Kowalski uzyskał tytuł laureata II stopnia oraz najlepszy wynik w województwie lubelskim w ogólnopolskim konkursie matematyczno-informatycznym Instalogik w kategorii klas szóstych.
Konkurencja była bardzo duża, w konkursie wzięło udział ponad 3400 uczniów z całej Polski, a najliczniejszą grupą byli uczniowie klas szóstych- 992 osoby. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 97 uczniów. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczą wyniki finalistów- wszyscy uzyskali ponad 75 % możliwych punktów do zdobycia.
Honorowym Patronem Konkursu jest Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Partnerem Konkursu jest Olimpiada Informatyczna Juniorów.
InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany był w całości on-line. Każdy uczeń otrzymał własne konto, na którym rozwiązywał zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany był przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.
Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się również programowaniem. Zadania konkursowe były podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w języku wizualnym Assembly.
Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży.
Konkurs został podzielony na trzy etapy:

  • Etap I, termin 1 października - 5 listopada 2020
  • Etap II, termin 12 grudnia 2020,
  • Etap III, termin 27 marca 2021

W konkursie wzięło udział 5 uczniów naszej szkoły: Mikołaj Iracki, Bartosz Szczepanik, Bartosz Kowalski, Julia Kowalska i Nikola Nowak.
Mikołaj Iracki i Julia Kowalska zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Gratulacje!!!