• Przewodnicząca- Jennifer Szymona
 • Z-ca przewodniczącej- Ernest Hajdas
 • Skarbnik- Aleksandra Szewc
 • Kronikarze:
  • Magdalena Szymona
  • Aleksandra Huber
  • Aleksandra Rados
  • Mateusz Machometa