Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalinie informuje że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. według następującego harmonogramu:
8.00- klasa VIII
9.00- klasa I
10.00- klasa II
11.00- klasa III
12.00- klasa VI
13.00- klasa VII
14.00- klasa IV
Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych z wychowawcami poszczególnych klas.