Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/etwinning.png'
There was a problem loading image 'images/etwinning.png'

 etwinning

Rozpoczęliśmy udział w projekcie językowym eTwinning ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Francji.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych poprzez komunikację z rówieśnikami z innych krajów za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Sposób realizacji: nagrywanie filmów video na określone tematy dotyczące kultury i historii Wielkiej Brytanii, wymiana informacji, quizy kulturowe.

Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 12-15 lat.

Czas trwania: marzec - czerwiec 2020.

I etap (marzec): zapoznanie się - nagrywamy INTRODUCTION VIDEOS!!!