Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalinie w roku szkolnym 2019/2020:

 • Przewodnicząca – p. Katarzyna Młynarska
 • Z-ca przewodniczącej – p. Kinga Błaszczyk
 • Skarbnik – p. Ewelina Szewc
 • Sekretarz – p. Ewa Machometa 
 • Komisja rewizyjna:
  • p. Agnieszka Szewc
  • p. Dorota Szymona
  • p. Michał Młynarski