Przedszkolaki realizują programy prozdrowotne - „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

 

    Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Program Czyste powietrze wokół nas ma za zadanie:

  • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

W programie brało udział 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzice.  Program został zrealizowany w całości.  Najpierw dzieci podczas wycieczki obserwowały różne rodzaje dymów, określały jak się czują w zadymionym powietrzu, a następnie nauczyły się zachowań asertywnych wobec osób które palą papierosy w ich obecności.  Rodzicom uświadomiono jak szkodliwe jest bierne palenie tytoniu.

 

 

Grupa, do której skierowany jest nowy program Skąd się biorą produkty ekologiczne? to dzieci uczęszczające do przedszkola w wieku 5-6 lat. W programie brało udział 9 dzieci oraz ich rodzice.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Szczegółowe cele programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane były poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć . Uczestnicy programu zrealizowali zajęcia edukacyjne, podczas których nauczyli się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.  W ramach programu dzieci robiły sałatkę warzywną, koktajl mleczno – owocowy.

 

wiewiórka