UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY

„ZDROWIE CZŁOWIEKA – ODŻYWIANIE I ŚRODOWISKO”

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

POD PATRONATEM

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 w województwie lubelskim.

O konkursie

            Wojewódzki konkurs wiedzy „Zdrowie człowieka – odżywianie i środowisko” stanowi element edukacji młodzieży szkolnej w zakresie uwarunkowań zdrowia człowieka.

Dynamiczny rozwój cywilizacji i przemysłu, wprowadzanie nowych technologii generuje wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Konkurs jest odpowiedzią na potrzeby kształtowania świadomości oraz pogłębiania wiedzy o wpływie czynników środowiska i stylu życia na stan zdrowia człowieka.

Jest to już piąta edycja konkursu. Jego tematyka obejmuje szeroki zakres wiedzy o odżywianiu, profilaktyce oraz diagnostyce chorób cywilizacyjnych, genetycznych, metabolicznych, wirusowych, bakteryjnych, wywołanych przez pierwotniaki, grzyby, pasożytnicze płazińce i nicienie.                               Zakres tematyczny konkursu obejmuje również promieniotwórczość oraz wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w obecnej sytuacji epidemicznej oraz większą dostępność konkursu dla uczniów z różnych szkół województwa lubelskiego, konkurs wiedzy przeprowadzony zostanie on-line.

Celami konkursu jest:

 1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowych nawyków żywieniowych.
 2. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu odżywiania i środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka.
 3. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka oraz roli składników pożywienia człowieka.
 4. Pogłębianie wiedzy z zakresu profilaktyki i diagnostyki chorób cywilizacyjnych, genetycznych, metabolicznych, wirusowych, bakteryjnych, wywołanych przez pierwotniaki, grzyby, pasożytnicze płazińce i nicienie.
 5. Propagowanie wiedzy o zdrowiu człowieka.
 6. Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży.
 7. Przybliżenie zagadnienia promieniotwórczości, jej wykorzystania i związanych z nią korzyści oraz zagrożeń.
 8. Rozwijanie zainteresowań.

Zakres treści:

Test konkursowy sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie treści ujętych                                podstawą programową drugiego etapu edukacyjnego oraz wykraczających poza podstawę programową.

 • Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka.
 • Składniki pożywienia człowieka: białka, cukry, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne – występowanie, znaczenie w organizmie, skutki niedoboru.
 • Przebieg procesu trawienia, enzymy trawienne.
 • Higiena i choroby układów: pokarmowego, ruchu, krążenia, nerwowego, wydalniczego, oddechowego, hormonalnego.
 • Choroby genetyczne przyczyny i objawy (rodzaj mutacji): choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona), zespół Downa, mukowiscydoza, zespół Klinefeltera, zespół Pataua, zespół Edwardsa, zespół Turnera, hemofilia, anemia sierpowata, fenyloketonuria.
 • Choroby wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, wywołane przez grzyby i pierwotniaki.
 • Choroby autoimmunologiczne i metaboliczne: cukrzyca, Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego – Crohna, celiakia, bielactwo, łuszczyca, miastenia, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, tężyczka.
 • Promieniotwórczość, jej praktyczne wykorzystanie w diagnostyce i leczeniu.
 • Metody diagnostyki chorób cywilizacyjnych.
 • Wpływ zanieczyszczeń środowiska, w tym hałasu, na zdrowie człowieka, zatrucia metalami ciężkimi.

W konkursie wzięło udział 8 osób z klasy 8, uczniowie pisali test on line, wyniki konkursu już wkrótce.

 

280179067 1867991113400503 1262974897762262119 n 1