UDZIAŁ W II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-  FOTOGRAFICZNEGO

                         „Zjawiska przyrodnicze”

 

 

       Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celami konkursu jest:

 

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk przyrodniczych.
 2. Rozwijanie świadomości proekologicznej.
 3. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 4. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego          w najbliższym otoczeniu.
 5. Wyłanianie talentów fotografii przyrodniczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 6. Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 5 uczniów:

 1. Mikołaj Iracki – klasa V
 2. Dagmara Drzewna – klasa VII
 3. Bartłomiej Wojtysiak klasa VII
 4. Bartosz Kowalski klasa VII
 5. Julia Kowalska Klasa VIII

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.

 

276145352 504115561288940 7458564941366807383 n