Zajęcia dodatkowe z matematyki

 

matma

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klasy IV  odbywają się w każdy wtorek o godzinie 13.05. Na tych zajęciach uczniowie wyrównują, utrwalają i rozwijają wiadomości i umiejętności z lekcji matematyki, rozwiązują różne zagadki matematyczne.

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klasy VIII  odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 14.00.  Głównym celem tych zajęć jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z lekcji matematyki, aby być jak najlepiej przygotowanym do egzaminu ósmoklasisty.