Archiwum z dnia » 15 maja 2019«

Działania promujące matematykę w naszej szkole

Od początku II semestru roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Kowalinie odbyło się wiele ciekawych inicjatyw, mających na celu promocję matematyki wśród naszych uczniów.

W dniu 27.02.2019r. uczniowie klasy V i VI wzięli udział w międzynarodowym konkursie matematycznym  „Mathématiques sans Frontiéres” (Matematyka bez Granic) . Jest to konkurs międzyklasowy. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie klasy VI zajęli 3 miejsce, a uczniowie klasy V- 5 miejsce  w woj. lubelskim. W klasyfikacji ogólnopolskiej wyprzedzili wiele dużych szkół, plasując się w środkowej części rankingu.

Kolejny konkurs, w którym braliśmy udział to Galileo, ogólnopolski konkurs matematyczny. Uczniowie pisali test dostosowany do wieku uczestników. W kategorii klasy czwartej,  dobre, bo  11 miejsce w Polsce zajął Bartosz Kowalski.

Kolejna inicjatywa to „Dzień Matematyki”, zorganizowany podczas obchodów pierwszego dnia wiosny. Temat tegoroczne edycji to „Matematyka dzika”. Tutaj udział wzięli uczniowie lubiący matematykę, jak i ci, którym ten przedmiot sprawia problemy. Uczniowie rywalizowali w drużynach, w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Była to przede wszystkim zabawa, jednak chęć zwycięstwa powodowała, że rywalizacja była bardzo zacięta.

Uczniowie klas VII i VIII wzięli również udział w powiatowych konkursach. W konkursie „Matematyczno- Przyrodniczym” organizowanym przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Rados, a podczas konkursu matematycznego „Kalejdoskop w Reju 2019” naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Rados i Rafał Jach. Uczniowie uzyskali dobre wyniki, jednak w rywalizacji z uczniami 3 klasy gimnazjum musieli uznać wyższość starszych kolegów.

 

Kategoria: Bez kategorii  Komentarze wył.